Parkering

Parkeringsplasser

NKBA har et større antall parkeringsplasser som leies ut til beboere. Leie er for tiden kr 250 per måned, se søknadsskjemaet nederst på siden for nærmere informasjon.

De som leier parkeringsplass får en digital parkeringstillatelse som administreres på web eller i app. Bilens registreringsnummer må innføres i tillatelsen for at den skal være gyldig. Se brukerveiledning nederst på siden.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Ladestasjoner for el-biler

Det er seks ladestasjoner som kan benyttes av beboere. For å bruke ladestasjon må du anskaffe et særskilt ladekort (kr 80 pr mnd). Se søknadsskjema for ladekort nederst på siden. Ladeplassene skal ikke benyttes av gjester eller andre som ikke er beboere i selskapet.  Utover månedsavgift for ladekort, betaler du for lading, strømpris (inkl. nettleie) med ti prosent påslag.

Ladeplassene skal kun benyttes til lading, det er ikke tillatt å benytte plassen til parkeringsplass når det ikke lades. 

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Det er kommunale ladestasjoner i Arnljot Gellines vei, se informasjon om priser og betaling på Oslo Kommune sine sider.

Korttidsleie av parkeringsplass

Kontakt styret dersom du har behov for å leie parkeringsplass for en begrenset periode. Dersom det er ledig plass, kan du leie for kr 200 per uke, eller kr 500 for en måned. 

Gateparkering

Det er ordinær gateparkering langs Arnljot Gellines vei, gjeldende bestemmelser om beboerparkering gjelder, se https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/.

Gjesteparkering

Det er egne gjesteparkeringsplasser bak C-blokken. Se skilting for gjeldene regler. Gjesteparkeringen er reservert gjester, og kan ikke benyttes av beboere. Gjester må registreres i parkerings-app, manglende registrering vil medføre kontrollgebyr. 

Se informasjon utdelt 5. april 2020 eller kontakt styret.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Parkering foran blokkene

Det er ikke tillatt å parkere foran blokkene. Unntak er kun parkering for kort tid i forbindelse med av- og pålessing.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Garasjer

Det er 35 garasjer som eies av den enkelte. Salg av garasjer skal skje ved oppslag i alle tre blokkene i minst 30 dager, men eier bestemmer hvem som får kjøpe. Nærmere informasjon finnes i vedlegget nedenfor.

Det er ikke tillatt å parkere foran garasjene - heller ikke din egen garasje!

Sykler

Det er parkeringsmuligheter utenfor hver blokk. I tillegg er det egen sykkelparkering i inngangsetasjen (blokk C: nederste inngangsetasje (-1)). I C-blokken er det også sykkelparkering vis-a-vis nederste inngang (-1) - nøkkel kan her kjøpes ved å kontakte styret.

Barnevogner

Det er et eget rom for barnevognsparkering i hver blokk. Rommet ligger i inngangsetasjen vis-a-vis heisene. I blokk C (nr 33) er rommet i nederste inngangsetasje (-1). Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å parkere barnevogner i gangen utenfor leilighetene, da dette er rømningsveier.