Parkering

Parkeringsplasser

NKBA har et større antall parkeringsplasser som leies ut til beboere. Leie er for tiden kr 200 per måned (fra 1.1.2023: 225 kr/mnd), se søknadsskjemaet nederst på siden for nærmere informasjon.

De som leier parkeringsplass får en digital parkeringstillatelse som administreres på web eller i app. Bilens registreringsnummer må innføres i tillatelsen for at den skal være gyldig. Se brukerveiledning nederst på siden.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Ladestasjoner for el-biler

Det er seks ladestasjoner som kan benyttes av beboere. For å bruke ladestasjon må du anskaffe et særskilt ladekort (kr 80 pr mnd). Kontakt styret for ladekort. Ladeplassene skal ikke benyttes av gjester eller andre som ikke er beboere i selskapet. Utover månedsavgift for ladekort, betaler du for lading, strømpris (inkl. nettleie) med ti prosent påslag.

Ladeplassene skal kun benyttes til lading, det er ikke tillatt å benytte plassen til parkeringsplass når det ikke lades.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Det er kommunale ladestasjoner i Arnljot Gellines vei, se informasjon om priser og betaling på Oslo Kommune sine sider.

Korttidsleie av parkeringsplass

Kontakt styret dersom du har behov for å leie parkeringsplass for en begrenset periode. Dersom det er ledig plass, kan du leie for kr 150 per uke, eller kr 400 for en måned. (Fra 1.1.2023: 170 kr/uke eller 450 kr/mnd).

Gateparkering

Det er ordinær gateparkering langs Arnljot Gellines vei, gjeldende bestemmelser om beboerparkering gjelder, se https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/.

Gjesteparkering

Det er egne gjesteparkeringsplasser bak C-blokken. Se skilting for gjeldene regler. Gjesteparkeringen er reservert gjester, og kan ikke benyttes av beboere. Gjester må registreres i parkerings-app, manglende registrering vil medføre kontrollgebyr.

Se informasjon utdelt 5. april 2020 eller kontakt styret.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Parkering foran blokkene

Det er ikke tillatt å parkere foran blokkene. Unntak er kun parkering for kort tid i forbindelse med av- og pålessing.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Garasjer

Det er 35 garasjer som eies av den enkelte. Salg av garasjer skal skje ved oppslag i alle tre blokkene i minst 30 dager, men eier bestemmer hvem som får kjøpe. Nærmere informasjon finnes i vedlegget nedenfor.

Det er ikke tillatt å parkere foran garasjene - heller ikke din egen garasje!

Sykler

Det er parkeringsmuligheter utenfor hver blokk. I tillegg er det egen sykkelparkering i inngangsetasjen (blokk C: nederste inngangsetasje (-1)). I C-blokken er det også sykkelparkering vis-a-vis nederste inngang (-1) - nøkkel kan her kjøpes ved å kontakte styret.