Parkering

Parkeringsplasser

NKBA har et større antall parkeringsplasser som leies ut til beboere. Leie er for tiden kr 200 per måned, se søknadsskjemaet nederst på siden for nærmere informasjon.

De som leier parkeringsplass får en digital parkeringstillatelse som administreres på web eller i app. Bilens registreringsnummer må innføres i tillatelsen for at den skal være gyldig. Se brukerveiledning nederst på siden.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Ladestasjoner for el-biler

Det er seks ladestasjoner som kan benyttes av beboere. For å bruke ladestasjon må du anskaffe et særskilt ladekort. Du må betale for forbruk av strøm samt månedlig avgift for ladekortet. Ladekort bestilles på https://energiplan.com/bestill-ladekort/. Se bestillingsskjemaet (under) for gjeldende priser.

Ladeplassene skal kun benyttes til lading, det er ikke tillatt å benytte plassen til parkeringsplass når det ikke lades.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Korttidsleie av parkeringsplass

Kontakt styret dersom du har behov for å leie parkeringsplass for en begrenset periode. Dersom det er ledig plass, kan du leie for kr 150 per uke, eller kr 400 for en måned.

Gateparkering

Det er ordinær gateparkering langs Arnljot Gellines vei, gjeldende bestemmelser om beboerparkering gjelder, se https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/.

Gjesteparkering

Det er egne gjesteparkeringsplasser bak C-blokken. Se skilting for gjeldene regler. Gjesteparkeringen er reservert gjester, og kan ikke benyttes av beboere. Gjester må registreres i parkerings-app, manglende registrering vil medføre kontrollgebyr.

Se informasjon utdelt 5. april 2020.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Parkering foran blokkene

Det er ikke tillatt å parkere foran blokkene. Unntak er kun parkering for kort tid i forbindelse med av- og pålessing.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Garasjer

Det er 35 garasjer som eies av den enkelte. Salg av garasjer skal skje ved oppslag i alle tre blokkene i minst 30 dager, men eier bestemmer hvem som får kjøpe. Nærmere informasjon finnes i vedlegget nedenfor.

Det er ikke tillatt å parkere foran garasjene - heller ikke din egen garasje!

Sykler

Det er parkeringsmuligheter utenfor hver blokk. I tillegg er det egen sykkelparkering i inngangsetasjen (blokk C: nederste inngangsetasje (-1)). I C-blokken er det også sykkelparkering vis-a-vis nederste inngang (-1) - nøkkel kan her kjøpes av vaktmester.