Ny beboer?

Har du nettopp kjøpt leilighet hos oss, eller er nyinnflyttet, vil du finne mye praktisk informasjon på hjemmesidene. Vi ber deg spesielt lese gjennom sidene «Nyttig Info», «Husordensregler» og «Vedtekter».

Kort tid etter innflytting vil du motta et informasjonshefte med mye av den samme informasjonen du finner her, slik som søknadsskjema for parkeringsplass, bestilling av navneskilt til postkasse og dør, husordensregler og vedtekter.

Har du spørsmål - før eller etter innflytting - kontakt styret på epost: styret@nkba.no

På overtagelsesforretningen oppfordrer vi deg til å kontrollere at du har mottatt følgende fra tidligere eier. Dersom noe mangler, må du holde tidligere eier ansvarlig.

Vi ber om at du kontrollerer at du har mottatt følgende ved innflytting:

    • Brannslukkingsapparat 6 kg pulver

    • Røykvarsler tilkoblet felles brannvarslingsanlegg Telia Safe. (1-roms har minst én røykvarsler, tre- og fireroms har minst to varslere montert).

    • Nøkkel til sikringsskap

    • Luftenøkkel til radiatorene

    • Nøkkel til vaskelås i fellesvaskeriet