Vaskeri

Det er vaskeri med tilgang til vaskemaskiner, sentrifuge og tørketrommel i hver blokk.

Betaling

Betaling gjøres med bankkort (Visa/Mastercard) på terminalen i vaskeriene, eller med VIPPS.

Kvittering

Hvis du registrerer kortnummeret og e-postadressen din på https://my.nayax.com/ereceiptebs/ vil du motta kvittering for hver transaksjon i vaskeriene til din e-postadresse. (Gjelder kun betaling med bankkort).

Regler for bruk av vaskeriene

 • Er det ledig vasketur, sett nøkkelen i vasketavlen for ønsket tidspunkt.
 • Benyttes ikke vasketuren, skal vaskelåsen fjernes fra vasketavlen.
 • Vaskelåsen skal fjernes etter avsluttet vasketur.
 • Det er ikke tillatt å lagre/oppbevare tøy utenfor oppsatt vasketur, dette vil ellers bli fjernet.
 • Det er ikke tillatt å sette seg opp på vasketur mer enn 14 dager frem i tid.
 • Overhold tiden. Blir ikke maskinene benyttet innen 30 minutter kan en annen overta turen.
 • Pass på at lommer er tømt for mynter, nøkler, hårnåler og lignende.
 • Det er forbudt og vaske langhårede tepper/ryer og rengjøringsmopper.
 • Rengjør doseringskamrene i maskinene etter bruk.
 • Rengjør lo-filtret på tørketrommelen etter bruk.
 • Tørketromlene hører med i vasketiden og kan kun benyttes dersom man har satt seg opp på vask. Bruk av tørketromlene skal avsluttes senest 45 minutter inn i neste vasketime.
 • Hvis mulig, unngå å bringe barn med i vaskeriet - det kan lett skje ulykker i et ubevoktet øyeblikk. Barn under 15 år tillates ikke å oppholde seg i vaskeriet uten tilsyn av voksne.
 • Avfall, f.eks. tomme vaske- og skyllemiddelpakker, skal ikke hensettes i vaskeriet - ta det med deg og kast iht. gjeldende regler for kildesortering.
 • Vasketiden er:
   • mandag t.o.m. søndag: 07-22
   • Det er ikke tillatt å benytte vaskeriet skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, Kristi himmelfartsdag, første pinsedag, julaften, samt første og annen juledag.
 • Sett kurvene tilbake på plass og forlat vaskeriet ryddig og i orden.