Styret/vaktmester

Styret 2022/23 består av:

Geir Haatveit, styreleder

Thomas Plettenberg, nestleder

Dantcho Petkov, styremedlem

Wenche Kverneland, 1. vara

Jorid Rekstad, 2. vara

Styret kan kontaktes på e-mail: styret@nkba.no, eller ved å legge en melding i styrets postkasse i A-blokken (nr. 35).

Henvendelser til styret av akutt karakter kan skje til telefon 462 88 752. Øvrige henvendelser til styret skal skje skriftlig, enten på e-post eller per brev til postkassen i blokk A.


Vaktmestertjeneste:

Grønt og Hvitt Eiendomsservice AS ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i henhold til inngått avtale. Gjøremålene er de samme som ble utført av fast ansatt tidligere. Forhold som berører eiendommen meldes til styret.

Grønt og Hvitt Eiendomsservice AS kan hjelpe beboere med håndverker- og handyman­tjenester. Dette kan f.eks. være:


  • Montering av flatpakkede møbler (hente)

  • Henge opp tv, hyller, speil m.m

  • Utføre mindre snekker og malerjobber.

  • Bortkjøring av søppel.

  • Rense tette sluk og kjøkkenvifter.

  • Sette inn elektronisk lås.

  • Tømme blomsterkasser for jord og planter, for så å fylle opp med ny jord.

  • Organisere og koordinere håndverkertjenester som rørlegger og elektriker.

Tjenester som bestilles av beboer må man betale for selv. Grønt og Hvitt Eiendomsservice AS kan kontaktes på telefon 952 05 555.