Styret og vaktmester

Styret 2020/21 består av:

Geir Haatveit, styreleder

Thomas Plettenberg, nestleder

Dantcho Petkov, styremedlem

Arnt Ove Foss, 1. vara

Jorid Rekstad, 2. vara

Styret kan kontaktes på e-mail: styret@nkba.no, eller ved å legge en melding i styrets postkasse i A-blokken (nr. 35).


Vaktmester Bjørn Stenersen har arbeidstid fra kl. 7 til 15 alle hverdager. Vaktmester arbeider ikke i helgene.

Vaktmester kan kontaktes på e-mail: vaktmester@nkba.no eller på telefon 47 39 55 65 (telefontid er hverdager mellom kl. 13 og 15). I tillegg har vaktmester en postkasse i hver blokk merket med rødt.

Merk at utenfor vaktmesters arbeidstid er telefonen avslått. Henvendelser til styret av akutt karakter kan da skje til telefon 462 88 752. Øvrige henvendelser til styret skal skje skriftlig, enten på e-post eller per brev til postkassen i blokk A.