Leilighetsnummer

Det er lett å bli forvirret hva gjelder leilighetsnummer. Det er hele tre systemer i bruk, vårt eget (du finner dette på postkassen), OBOS (forretningsfører) sitt og til slutt Staten sitt.

Med virkning fra 1. september 2018 skiftet blokk A adresse fra nr. 29 til 35.

Det brukes også gjerne bokstavbetegnelser på blokkene: A-blokken er A.G. nr 35, B-blokken nr 31 og C-blokken er nr. 33.

Her er en konverteringstabell som viser alle tre nummersystemene.