Fellesgjeld/IN-ordning

Nedbetaling av din andel av fellesgjelden kan gjøres to ganger per år, 30. mars og 30. september.


Kontakt FA@obos.no senest én måned i forkant for å inngå avtale.


Innbetalingen må være kreditert OBOS’ klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert aksjonær.


Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000 pr. gang. Aksjonæren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.