Nyhetsvarsel

Du vil motta varsler om bl.a.:

- Nyhetsbrev

- Oppslag fra styret som settes opp på dører/oppslagstavle i blokken

- Annen relevant informasjon fra styret

For å minimere mengden av ikke-relevant informasjon som sendes ut på e-post er det én liste per blokk.

Meld deg av og på her.

Kontakt styret@nkba.no for henvendelser om listen, vi kan også melde deg av/på manuelt dersom du har problemer.