Oppussing

Skal du pusse opp leiligheten, er det en del retningslinjer du må forholde deg til, for ordens skyld gir vi en oppsummering her:


Støyende arbeider

Boring, banking, sliping og annet støyende arbeid må holdes innenfor tidene i ordensreglementet. Støyende arbeider tillatt kun hverdager mellom kl 8:00 og 19:00 samt lørdager mellom kl 8:00 og 17:00. Utenom disse tidene, herunder på søn- og helligdager, er støyende arbeider ikke tillatt.

Lyder bærer meget godt i betongbygg, og «støyende arbeider» innebærer derfor mer enn ren boring og banking. F.eks. vil riving av et parkettgulv måtte forventes å være svært sjenerende for den underliggende leilighet.


Kontakt styret

Oppussing av bad og kjøkken er søknadspliktig til styret. Planlegger du inngrep i bygningen, f.eks. flytting av vegger osv. må dette også søkes styret. Det er ikke tillatt å fjerne radiatorer, men radiator kan etter søknad flyttes.

Det er ikke tillatt å gjøre endringer på avtrekksventiler på kjøkken og bad, f.eks. å tilkoble vifter e.l. Kontakt styret for informasjon om tillatte typer ventilasjonsluker dersom disse skal skiftes ut.

Er du i tvil om arbeidene du planlegger er søknadspliktig – kontakt alltid styret først.


Bruk autoriserte håndverkere

Arbeid på rør og elektrisk anlegg må utføres av hhv autorisert rørlegger og autorisert elektriker. Ved arbeid på elektrisk anlegg tillates ikke økning av kapasitet på hovedsikringen til leiligheten, ei heller at du benytter plass utover den tildelte i sikringsskapet. Kopi av samsvarserklæringer ifm. arbeid på elektrisk anlegg skal sendes styret.

Håndverkere, som alle andre, må følge parkeringsreglementet. Opphold utenfor blokkene tillates kun for av/pålessing. Forøvrig vises det til gjesteparkering eller gateparkering.


Bygningsmaterialer/avfall

Dersom heis benyttes til å frakte byggmaterialer og/eller avfall, pass på å ikke skade heis­dører, -vegger og tak. Rengjør heisen etter deg, f.eks. støvsug for spon osv.

Fellesarealene må ikke benyttes til å lagre bygningsmaterialer eller avfall. Dette innebærer at du ikke kan benytte oppgangen utenfor leiligheten, utendørs arealer, eller andre fellesarealer til å lagre bygningsmaterialer eller avfall.

Det er ikke tillatt å lagre avfall på fellesarealer innen- eller utendørs. Avfall må oppbevares i leilighet eller bod inntil du kjører det bort. Skal du bruke tjenester som f.eks. «Isekk», må den settes ut/fylles samme dag den blir hentet, og det skal alltid først avklares med styret. For slik kortvarig plassering, må sekken plasseres et sted som ikke er til hinder for ferdsel eller utrykningskjøretøy og minimum fire meter fra yttervegg (brannkrav). Bruk av slike sekker frarådes imidlertid på det sterkeste, da det erfaringsmessig tiltrekker seg avfall fra uvedkommende. Lagring over natten tillates ikke.