Branninstruks

Det er viktig at du setter deg inn i branninstruksen. Instruksen er satt opp i alle etasjer ved heisene.

BRANNINSTRUKS

BRANN ELLER RØYKUTVIKLING I EGEN LEILIGHET

  • Gjør et slokkeforsøk med slokkeapparat, vann eller brannteppe.
  • Evakuer leiligheten og påse at alle kommer seg ut i sikkerhet.
  • Lukk døren til leiligheten. Har du tid, så varsle beboere i samme etasje. Ikke gå inn i røykfylt leilighet for å hente gjenstander.
  • Ring tlf 110 og meld brann, oppgi riktig adresse og etasje
  • Evakuer til samleplass. Møt brannvesenet eller politiet og gi en orientering

OPPDAGER DU BRANN ELLER RØYKUTVIKLING

  • Prøv å skaff deg en oversikt
  • Varsle alarmtelefon 110 og meld brann. Oppgi riktig adresse og etasje.
  • Er det ikke røyk i trappen, gå rolig ned mot samleplass.
  • Er det røyk i rømningsvei, bli i leiligheten og vent på informasjon

Leiligheter f.o.m. 4. etg. med balkong har rømningsluke på balkongen, som kan benyttes til rømning oppover eller nedover.

  • Hold døren til leiligheten lukket men ulåst.
  • BRUK ALDRI HEIS VED BRANNTILFELLE
  • GÅ ALDRI UT I TRAPPEROM VED RØYKUTVIKLING. HUSK AT RØYKEN ER DØDELIG! FUKTET HÅNDKLE GIR DEG IKKE BESKYTTELSE MOT RØYK.

Møteplass ved brann: Lekeplassen