Utbyggingsplaner på nabotomt

Publiseringsdato: 06.des.2013 16:48:13

Det er planer om boligbygging på «Bandidos-tomten».

Les mer på Etterstad Vel sine hjemmesider: http://www.etterstad.no/index.php?vis=nyhet854