Utbygging, bygg 4 Eitillstad

Publiseringsdato: 22.feb.2017 19:29:08

De opprinnelige planene for utbygging av Eitillstad bestod av fire like høyblokker. De to blokkene nærmest oss (nr 3 og 4) var planlagt oppført på tomten som Lodalen Borettslag fester. Som kjent vant Lodalen Borettslag saken i høyesterett, hvor det ble fastslått at tomteeier ikke hadde anledning til å bygge på festetomten. Oppfatningen var dermed at det ble med de to blokkene (nr 1 og 2) som er oppført.

USBL som er utbygger, gir seg derimot ikke, og vil nå føre opp en blokk på «tarmen» av tomten som de eier mellom parkeringsplassen til Lodalen BRL og høyspentmasten/gangveien nedenfor blokk B.

Blokk nr 3 kan ikke bygges, og blokk 4 er i reguleringsplanen tegnet inn delvis på Lodalens festetomt. For å kompensere for at blokk nr 3 ikke kan bygges vil de nå bygge både høyere og bredere enn reguleringsplanen gir åpning for.

Det foreslåtte bygget er 14 etasjer høyt, innholder 79 leiligheter, og vil i følge tegninger ruve omtrent like høyt som blokk B:

Bygget er planlagt å være bredere enn de eksisterende Eitillstadblokkene. Hele bygget vil fremstå som en enorm mur som vil frarøve blokk B og våre utområder både sol og utsikt.

Styret har engasjert seg i saken, og har sammen med styret i Lodalen Borettslag engasjert juridisk bistand. Det er fra de to boligselskapene levert en negativ uttalelse til planene om oppføring av blokken.

Nabovarsel med tilsvar ligger lenger ned på denne siden.

Bildet nedenfor viser det foreslåtte bygget sett fra AG17