Nye tegninger - utbygging AG35

Publiseringsdato: 03.feb.2015 23:05:06

Nye tegninginger for utbyggingen av Arnljot Gellines vei 35 (Bandidos-tomten) er presentert.

Se vedlagt presentasjon.

Du kan følge saksgangen på Plan- og bygningsetatens sider: http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=all&caseno=201401120