Ny adresse for blokk A

Publiseringsdato: 01.sep.2018 15:13:06

Med virkning fra 1. september 2018 skiftet blokk A adresse fra Arnljot Gellines vei 29 til Arnljot Gellines vei 35. Det vises til informasjonsskrivet som ble delt ut 25. juni 2018.

Skilting m.v. oppdateres i løpet av september.