Ladestasjoner

Publiseringsdato: 20.des.2019 17:56:39

Ladestasjonene er nå operative. Det er seks ladepunkter på tre doble stolper. For å benytte stasjonene trenger du et ladekort. Dette kan bestilles fra styret eller direkte fra leverandør. Se vedlegg for bestillingsskjema og priser.

Dersom du leverer vedlagte skjema til vaktmesters postkasse eller pr e-post til styret i løpet av helgen (innen utløpet av søndag 22.12), får du ladekort allerede mandag. Senere bestillinger effektueres på nyåret.

NB! Ladestasjonene skal benyttes til lading, ikke som parkeringsplass. Det gjøres oppmerksom på at prismodellen kan måtte endres ved misbruk av ordningen.