Eitillstad-utbyggingen

Publiseringsdato: 10.feb.2015 21:31:22

Lodalen Borettslag vant mot utbygger i saken om utbygging av hus nr 4 på Eitillstad (hus nr 3 er frafalt fra utbygger). Saken blir ikke anket, og avgjørelsen er dermed endelig.

https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2013-183452