Byggesaken

Publiseringsdato: 05.jan.2018 18:28:22

Oslo Kommune har gitt rammetillatelse til å bygge en 12 etasjes blokk ved gangbroen. NKBA og Lodalen Borettslag har påklaget vedtaket.

Saken er omtalt i Estate Nyheter: http://www.estatenyheter.no/2018/01/05/prover-a-oppheve-rammetillatelse-boligblokk/

Du kan følge saken på Plan og bygningsetatens sider: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201705159