Nøkler

Nøkler til leiligheten og fellesarealer (systemnøkkel)

Ekstra systemnøkkel (til leilighet og fellesarealer) må bestilles gjennom styret. Nøkkel hentes hos Vrio Lås & Nøkkel på Grønland, og du betaler ved uthenting. Kontakt styret@nkba.no for bestilling. 

Nøkkel til sikringsskap

Sikringsskapnøkkel ("20-nøkkel") får du f.eks. på Elektroimportøren på Alnabru:
https://www.elektroimportoren.no/noekkel-nr-20/1725520/Product.html

Nøkkelen føres også av de fleste låsesmeder.

Luftenøkkel radiator

Luftenøkkel får du f.eks. på Clas Ohlson: https://www.clasohlson.com/no/Radiatornokkel/p/Pr309787000

Nøkkel til sykkelbod blokk C

For sykkelboden inne i blokk C (første dør til høyre når du kommer utenfra i etg. -1), brukes vanlig systemnøkkel.

Sykkelboden som er vis-a-vis inngangsdøren til etg. -1 har egen nøkkel.  Kontakt styret@nkba.no for kjøp av nøkkel.

Andre nøkler

Kontakt styret@nkba.no