Nyheter


Reklamasjonsskjema

lagt inn 10. apr. 2018, 12:37 av NKBA, Styret

Reklamasjoner vedrørende vvs- og fasadeprosjektet sendes styret. For å sende inn reklamasjon, kan du benytte elektronisk reklamasjonsskjema eller reklamasjonsskjema på papir/e-post.

Elektronisk skjema finner du her (krever innlogging via Google).

Skjema i Word-format finner du nedenfor.

Byggesaken

lagt inn 5. jan. 2018, 10:28 av NKBA, Styret

Oslo Kommune har gitt rammetillatelse til å bygge en 12 etasjes blokk ved gangbroen. NKBA og Lodalen Borettslag har påklaget vedtaket.


Du kan følge saken på Plan og bygningsetatens sider: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201705159


Feil i faktura fra Get

lagt inn 4. jan. 2018, 05:51 av NKBA, Styret

Ved en inkurie har Get sendt ut faktura for månedsavgift for ekstra dekoder og opptak. Dette er tjenester som er inkludert i grunnpakken i vår avtale, og det skal ikke betales ekstra for dette.

Get har bekreftet at fakturaene vil korrigeres, du skal således ikke betale den mottatte fakturaen.



Med hilsen,


Styret.

Nyhetsbrev nr 3/2017-18

lagt inn 12. des. 2017, 14:35 av NKBA, Styret


Nyhetsbrev nr 3 finner du under «Nyhetsbrev»

Retur av utstyr til Canal Digital

lagt inn 8. des. 2017, 09:24 av NKBA, Styret

I forbindelse til overgangen til Get skal alle ha mottatt en returslipp i posten fra Canal Digital. Dersom du ikke har mottatt returslipp, kontakt kundeservice til Canal Digital, telefon 915 06090.

Slippen brukes for å kostnadsfritt returnere Canal Digital-utstyret som medfølger fellesavtalen. Dette innebærer dekoderne med kabler, strømforsyning, programkort og fjernkontroller, samt internettmodemet inkl kabler og strømforsyning.

Utstyret trenger ikke returneres før etter nyttår. Dersom du har kjøpt privat utstyr skal dette ikke returneres.

Nyhetsbrev nr 2 2017/18

lagt inn 13. nov. 2017, 12:06 av NKBA, Styret   [ oppdatert 13. nov. 2017, 12:07 ]

Nyhetsbrev av 12. november 2017

Sentralvarmen er på

lagt inn 22. sep. 2017, 09:32 av NKBA, Styret   [ oppdatert 22. sep. 2017, 09:34 ]

Kontroller samtlige radiatorer for lekkasjer! Ring dersom du oppdager lekkasjer - i vaktmesters arbeidstid: 473 95 565, for å nå styret utenom vaktmesters arbeidstid - tlf 462 88 752

Varmen i radiatoranlegget styres av utetemperaturen. Ved høy utetemperatur er varmen i radiatorene tilsvarende lav. 

Dersom du ønsker høyere temperatur i leiligheten enn hva som oppnås med varmeanlegget må du fyre selv med elektrisitet.

Varmen går på felleskostnadene, bruk med fornuft! Termostatventilene sørger for jevn varme og slår av og på radiatorene ved behov. Anbefalt innstilling er 3 eller 4 for oppholdsrom, og 1 til 2 for soverom dersom du ønsker varme der. Ved utlufting via vinduer settes termostaten på frostmerket (stjerne).
​ 

Vi minner om at det kun er tillatt med kortvaring utlufting, jf. husordensreglene. Friskluftsventilene må aldri lukkes helt, da dette fører til høy luftfuktighet i leiligheten og lavere opplevd temperatur.

Dersom du ikke får varme i radiatorene eller du hører surkle­lyder, må radiatoren luftes. Er du i tvil om hvordan du gjør dette kontakt vaktmester i telefontiden (hverdager mellom kl 13 og 15). Det kan være nød­vendig å lufte flere ganger. Lufte­nøkkel kan kjøpes på f.eks. Clas Ohlson (artikkel nr 30‑9787).

Det kan i løpet av fyringsperioden bli nødvendig med kortere avstenginger av varmen ifm. arbeid, feilretting og justering av anlegget.

Henvendelser om ev. driftsavvik rettes til vaktmester eller styret per e-post.

​Med vennlig hilsen,

Styret.​

Nyhetsbrev nr 1 2017/18

lagt inn 22. sep. 2017, 09:31 av NKBA, Styret

Nyhetsbrevet ble delt ut 17. september 2017.

Arbeider i blokkene

lagt inn 25. jul. 2017, 09:50 av NKBA, Styret

I forbindelse med overgang til GET for leveranse av kabel-tv og internett, blir det arbeider i ukene 30 t.o.m. 34 for tilrettelegging av nytt fibernett. Arbeidet utføres av BKT på vegne av GET, og blir utført i ordinær arbeidstid. Det kan bli en del støy ifm. boring, vi beklager evt. ulemper dette medfører.

Styret.

Nyhetsbrev nr 5/2016-17

lagt inn 19. mai 2017, 05:31 av NKBA, Styret

Nyhetsbrevet ble delt ut 19. mai, og finnes under «Nyhetsbrev».

1-10 of 56