Nyheter


Nyhetsbrev nr 2 2018/19

lagt inn 9. des. 2018, 22:30 av NKBA, Styret

Nyhetsbrev nr 2 ble delt ut 10. desember 2018, og finnes under Nyhetsbrev.

Ny adresse for blokk A

lagt inn 1. sep. 2018, 08:13 av NKBA, Styret   [ oppdatert 1. sep. 2018, 08:15 ]

Med virkning fra 1. september 2018 skiftet blokk A adresse fra Arnljot Gellines vei 29 til Arnljot Gellines vei 35. Det vises til informasjonsskrivet som ble delt ut 25. juni 2018.

Skilting m.v. oppdateres i løpet av september.

Reklamasjonsskjema

lagt inn 10. apr. 2018, 12:37 av NKBA, Styret

Reklamasjoner vedrørende vvs- og fasadeprosjektet sendes styret. For å sende inn reklamasjon, kan du benytte elektronisk reklamasjonsskjema eller reklamasjonsskjema på papir/e-post.

Elektronisk skjema finner du her (krever innlogging via Google).

Skjema i Word-format finner du nedenfor.

Byggesaken

lagt inn 5. jan. 2018, 10:28 av NKBA, Styret

Oslo Kommune har gitt rammetillatelse til å bygge en 12 etasjes blokk ved gangbroen. NKBA og Lodalen Borettslag har påklaget vedtaket.


Du kan følge saken på Plan og bygningsetatens sider: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201705159


Nyhetsbrev nr 3/2017-18

lagt inn 12. des. 2017, 14:35 av NKBA, Styret


Nyhetsbrev nr 3 finner du under «Nyhetsbrev»

Retur av utstyr til Canal Digital

lagt inn 8. des. 2017, 09:24 av NKBA, Styret

I forbindelse til overgangen til Get skal alle ha mottatt en returslipp i posten fra Canal Digital. Dersom du ikke har mottatt returslipp, kontakt kundeservice til Canal Digital, telefon 915 06090.

Slippen brukes for å kostnadsfritt returnere Canal Digital-utstyret som medfølger fellesavtalen. Dette innebærer dekoderne med kabler, strømforsyning, programkort og fjernkontroller, samt internettmodemet inkl kabler og strømforsyning.

Utstyret trenger ikke returneres før etter nyttår. Dersom du har kjøpt privat utstyr skal dette ikke returneres.

Nyhetsbrev nr 2 2017/18

lagt inn 13. nov. 2017, 12:06 av NKBA, Styret   [ oppdatert 13. nov. 2017, 12:07 ]

Nyhetsbrev av 12. november 2017

Nyhetsbrev nr 1 2017/18

lagt inn 22. sep. 2017, 09:31 av NKBA, Styret

Nyhetsbrevet ble delt ut 17. september 2017.

Nyhetsbrev nr 5/2016-17

lagt inn 19. mai 2017, 05:31 av NKBA, Styret

Nyhetsbrevet ble delt ut 19. mai, og finnes under «Nyhetsbrev».

Utbygging, bygg 4 Eitillstad

lagt inn 22. feb. 2017, 11:29 av NKBA, Styret   [ oppdatert 22. feb. 2017, 11:30 ]

De opprinnelige planene for utbygging av Eitillstad bestod av fire like høyblokker. De to blokkene nærmest oss (nr 3 og 4) var planlagt oppført på tomten som Lodalen Borettslag fester. Som kjent vant Lodalen Borettslag saken i høyesterett, hvor det ble fastslått at tomteeier ikke hadde anledning til å bygge på festetomten. Oppfatningen var dermed at det ble med de to blokkene (nr 1 og 2) som er oppført.

USBL som er utbygger, gir seg derimot ikke, og vil nå føre opp en blokk på «tarmen» av tomten som de eier mellom parkeringsplassen til Lodalen BRL og høyspentmasten/gangveien nedenfor blokk B.

Blokk nr 3 kan ikke bygges, og blokk 4 er i reguleringsplanen tegnet inn delvis på Lodalens festetomt. For å kompensere for at blokk nr 3 ikke kan bygges vil de nå bygge både høyere og bredere enn reguleringsplanen gir åpning for.

Det foreslåtte bygget er 14 etasjer høyt, innholder 79 leiligheter, og vil i følge tegninger ruve omtrent like høyt som blokk B:


Bygget er planlagt å være bredere enn de eksisterende Eitillstadblokkene. Hele bygget vil fremstå som en enorm mur som vil frarøve blokk B og våre utområder både sol og utsikt.

Styret har engasjert seg i saken, og har sammen med styret i Lodalen Borettslag engasjert juridisk bistand. Det er fra de to boligselskapene levert en negativ uttalelse til planene om oppføring av blokken.

Nabovarsel med tilsvar ligger lenger ned på denne siden.

Bildet nedenfor viser det foreslåtte bygget sett fra AG171-10 of 46