Å bo hos oss‎ > ‎

Elektrisk anlegg

Det elektriske anlegget i samtlige blokker ble oppgradert i 2010.

Arbeidet som ble gjort
Oppgraderingen av det elektriske anlegget innebar at hovedtavler og underfordelinger (sikringsskapene i oppgangene) ble oppgradert til moderne standard med jordfeilbrytere og automatsikringer. Defekte låser i skapdørene ble skiftet. Videre ble kapasiteten (dvs. hvor mye strøm som kan tas ut/forbrukes samtidig) inn til hver blokk, og hver enkelt underfordeling, oppgradert. 

Oppgraderingen inn til blokkene er blitt gjort ved å utnytte all ledig kapasitet i de eksisterende inntakskablene fra trafostasjonen til hovedtavle. For å oppgradere kapasiteten i underfordelingene er det blitt lagt ny stigekabel fra hovedtavle til underfordelingsskap i hver blokk. Hovedsikringene til hver enkelt leilighet har fått økt kapasitet. 

Arbeidene som er utført har medført en betydelig økning i personsikkerheten på det elektriske anlegget ved at jordfeilvern er blitt installert på samtlige kurser i leilighetene. Videre har oppgraderingen muliggjort at hver enkelt beboer kan oppgradere kursene i egen leilighet til dagens forbruksmønster. 

Det er blitt forhåndsinstallert nye sikringer til alle leiligheter klargjort for komfyrkurs (20A) og ekstra kurser (10A/16A) for å lette oppgraderingen til den enkelte leilighet for beboere som ønsker dette. Utover dette er det ikke gjort noe i den enkelte leilighet - dette er beboers eget ansvar.

Oppgradering av elektrisk anlegg i den enkelte leilighet
I de senere år har strømbehovet økt og sikkert mange har opplevd at sikringer går. I forbindelse med oppgraderingen av sikringsskapene ble det lagt opp til at hver enkelt leilighet skal ha mulighet til å kunne få lagt opp til flere, og/eller større kurser. 

Det er avsatt noen reservekurser for hver leilighet i de nye sikringsskapene, og hver enkelt leilighet vil kunne få lagt opp nye kurser og/eller oppgradere eksisterende kurser. For å få en optimal sikkerhet i det elektriske anlegget, oppfordres alle beboere til å få lagt inn flere kurser og/eller få oppgradert de eksisterende kursene til leilighetene. Kostnaden for dette må dekkes av den enkelte.

NKBA har avtale med Kreativ Elektro AS om oppgradering av det elektriske anlegget i hver leilighet:

Ny 16A-kurs inntil 10 meterkr. 3.600,- inkl. mva.
Ny 16A-kurs inntil 20 meterkr. 4.200,- inkl. mva.
Ny 20A-kurs inntil 10 meterkr. 4.350,- inkl. mva.
Ny 20A-kurs inntil 20 meterkr. 5.350,- inkl. mva

Prisene gjelder kablingsopplegg fra eksisterende vern i underfordeling til stikkontakt innenfor angitt lengde i boenheter. Opplegg for flere stikkontakter faktureres som tillegg. Prisene er inkl. reise/servicebil. 

Kontakt Kreativ Elektro AS 
tlf: 64 97 80 01. Vis til tilbudet/rammeavtale med NKBA.

Beboere i NKBA har mulighet å benytte seg av tjenester fra Kreativ Elektro AS til rabatterte priser, se vedlegget under for mer informasjon. Du står selvsagt fritt til å velge annen elektriker dersom du ønsker.

Priser oppdatert pr 22.08.2017.