Branninstruks

Det er viktig at du setter deg inn i branninstruksen. Instruksen er satt opp i alle etasjer ved heisene. Nederst på siden finner du dokumentet i PDF-format, denne kan du skrive ut og henge opp f.eks. på innsiden av utgangsdøren til leiligheten.BRANNINSTRUKSBRANN ELLER RØYKUTVIKLING I EGEN LEILIGHET

 • Gjør et slokkeforsøk med slokkeapparat, vann eller brannteppe.

 • Evakuer leiligheten og påse at alle kommer seg ut i sikkerhet.

 • Lukk døren til leiligheten. Har du tid, så varsle beboere i samme etasje. Ikke gå inn i røykfylt leilighet for å hente gjenstander.

 • Ring tlf 110 og meld brann, oppgi riktig adresse og etasje

 • Evakuer til samleplass. Møt brannvesenet eller politiet og gi en orienteringOPPDAGER DU BRANN ELLER RØYKUTVIKLING

 • Prøv å skaff deg en oversikt

 • Varsle alarmtelefon 110 og meld brann. Oppgi riktig adresse og etasje.

 • Er det ikke røyk i trappen, gå rolig ned mot samleplass.

 • Er det røyk i rømningsvei, bli i leiligheten og vent på informasjon

Leiligheter f.o.m. 4. etg. med balkong har rømningsluke på balkongen, som kan benyttes til rømning oppover eller nedover.

 • Hold døren til leiligheten lukket men ulåst.
 • BRUK ALDRI HEIS VED BRANNTILFELLE

 • GÅ ALDRI UT I TRAPPEROM VED RØYKUTVIKLING. HUSK AT RØYKEN ER DØDELIG! FUKTET HÅNDKLE GIR DEG IKKE BESKYTTELSE MOT RØYK.


Møteplass ved brann: Lekeplassen

Ċ
NKBA, Styret,
11. jan. 2013, 12:54
Comments