Å bo hos oss‎ > ‎

Parkering


Parkeringsplasser

NKBA har et større antall parkeringsplasser som leies ut til beboere. Leie er for tiden kr 200 per måned, se søknadsskjemaet for nærmere informasjon.

De som leier parkeringsplass får utdelt særskilt oblat som skal påføres registreringsnummer og parkeringsplassnummer.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Korttidsleie av parkeringsplass

Kontakt styret dersom du har behov for å leie parkeringsplass for en begrenset periode. Dersom det er ledig plass, kan du leie for kr 150 per uke, eller kr 400 for en måned. 

Gateparkering

Det er ordinær gateparkering langs Arnljot Gellines vei.

Gjesteparkering

Det er egne gjesteparkeringsplasser bak C-blokken. Se skilting for gjeldene regler. Gjesteparkeringen er reservert gjester, og kan ikke benyttes av beboere. Brukere av gjesteparkeringen må fremvise gyldig parkeringstillatelse. Gjesteparkeringsbevis (2 stk) medfølger leiligheten. 

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Parkering foran blokkene

Det er ikke tillatt å parkere foran blokkene. Unntak er kun parkering for kort tid i forbindelse med av- og pålessing.

Brudd på parkeringsbestemmelsene håndheves av parkeringsselskap.

Garasjer

Det er 35 garasjer som eies av den enkelte. Salg av garasjer skal skje ved oppslag i alle tre blokkene i minst 30 dager, men eier bestemmer hvem som får kjøpe. Nærmere informasjon finnes i vedlegget nedenfor.

Det er ikke tillatt å parkere foran garasjene - heller ikke din egen garasje!

Sykler

Det er parkeringsmuligheter utenfor hver blokk. I tillegg er det egen sykkelparkering inne i A- og B-blokken. I C-blokken er det sykkelparkering vis-a-vis nederste inngang (-1) - nøkkel kan her kjøpes av vaktmester.
Ċ
NKBA, Styret,
19. mar. 2016, 12:55
Ċ
NKBA, Styret,
7. des. 2016, 09:00
Ċ
NKBA, Styret,
24. jan. 2018, 05:52